REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE

Bir ABAP programı içerisindeki Internal Table’dan ALV alan kataloğunu otomatik olarak oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Aşağıda örnek bir kod görebilirsiniz:

CALL FUNCTION ‘REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE’
EXPORTING
i_program_name = ‘ZPYP_STOK_GENEL’
i_internal_tabname = ‘PYP_ITAB’
i_inclname = ‘ZPYP_STOK_GENEL’
CHANGING
ct_fieldcat = gt_fieldcat[].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s