Yecüc ve Mecüc

ENBİYA SURESİ’NDE “ YE’CUC VE ME’CUC AÇILDIĞINDA ORAYA HER TEPEDEN AKIN EDERLER” DERKEN YE’CUC VE ME’CUC NEDİR? AKIN EDENLER KİMLERDİR?

Bu ayetler, kıyamet bağlamındaki ayetlerdendir. Bu, kıyamette gerçekleşecek olaylardan biridir yani. Kuran, bize göre gelecekte gerçekleşecek bazı olayları geçmiş veya şimdiki zaman kipinde kullanır. Bu, olayların kesinliğini ve Allah’ın bunu net bir şekilde bildiğini kuvvetli bir şekilde ifade eder.

Bağlama bakacak olursak:

“İnanmış olarak güzel işler yapan kimsenin emeği boşa gitmez; Biz onun işlediklerini yazıyoruz. Bizim helâk ettiğimiz bir toplumun, bir daha geri dönmesi asla mümkün değildir. Ta ki; Ye’cûc ve Me’cûc’ün önü açılıp, onlar her tepeden akın edene dek… İşte o gerçek vaat yaklaştığı zaman kafirlerin gözleri dehşetten bakakalır:- Eyvah bize, bundan önce biz gaflet içindeydik. Biz gerçekten zalim kimselerdik.” (21:94-97)

Kıyamet, Kuran’da mesel ve benzetmelerle anlatılmıştır. Ye’cüc ve Me’cüc; bu bağlamda bozgunculuk yaptığı için Zülkarneyn tarafından hapsedilmiş (Kehf Suresi) ve kıyamet günü serbest kalacak (Enbiya Suresi) iki güç olarak ifade edilir.

Bazı yorumcular bu güçlerin belli insan toplulukları olduğunu söyler. Bazıları, dünyada (yer altında) var olan ama bizim bilmediğimiz bir topluluk olduğunu söyler. Cinler, uzaylılar veya virüsler gibi teoriler de bulunmaktadır. Ye’cüc ve Me’cüc konusunda farklı kaynaklarda okuyabileceğiniz “tasvirler” ise çoğunlukla Kuran kaynaklı değildir.

Bunun anlamı konusunda farklı yorumlar olmakla birlikte; genel görüş bunun Zamanla Anlaşılacak Ayetler kapsamında olduğu yönündedir.

Bizim görüşümüz; buradaki kritik noktanın bozgunculuk olduğu yönündedir. Hırs / kıskançlık / nefret / öfke / ego benzeri duyguların esiri olmuş ve bu duygularla hareket eden insanlar dahi, bir anlamda Ye’cüc ve Me’cüce dönüşerek bozgunculuk yaparlar – bunu günümüzde ve çevremizde de görebiliriz.

Yani buradaki anlam, “Ye’cüc ve Me’cüc gibi olmuş, Ye’cüc ve Me’cüc’leşmiş” şeklinde düşünülebilir. Zira ileride gerçekten tepelerden inen iki kavim de ortaya çıksa, buradaki anahtar nokta yine bozgunculuk / fesat yapmaları olacaktır.

Bu mesalden çıkarılacak kıyamet alameti; her tepeden (yani dünyanın her yerinden) bozgunculuk, yağma, fesat, vb akması olacaktır. Hangi formda olursa olsun.

One thought on “Yecüc ve Mecüc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s