Kuran ve Yoga

1. Giriş Bu bölümde, Kuran-ı Kerim üzerinden bize iletilmiş olan prensiplerle yoga prensipleri arasındaki örtüşmeleri inceleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; Kuran’a göre farklı dinler yoktur. Tek bir din vardır. Farklı elçiler, bu dini farklı topluluklara farklı şekillerde ve o topluma uygun formda getirmiş ve anlatmıştır. “Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye her topluma … Continue reading Kuran ve Yoga

Kader ve İrade

Bu konuda bana farklı kaynaklardan gelen soruları bu yazıda cevaplamak istiyorum. "Eğer kaderimiz baştan belliyse; kafir olacağımız ve kalbimizin mühürleneceği de önceden belliyse, kişinin buradaki tekamülü belli midir? Tüm bunlar içinde irade işin neresindedir?" Öncelikle, söz konusu soruda bahsedilen konuyla ilgili bazı örnek ayetlere göz atalım. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de perde … Continue reading Kader ve İrade

Allah’ın Yaratması

Kuran'ın çeşitli yerlerinde; Allah'ın yaratması ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Allah'ın mutlak tek yaratıcı olması Kuran'da muhkem olmakla birlikte, ayetlerdeki bazı ifadeler ilk kez okuyanlarda soru işareti uyandırabilir. Bu yazıda, bu kabilden potansiyel soruları cevaplamaya çalışalım. Her Şeyi Yaratan İnsanın faydalandığı nimetleri Allah'ın yarattığı düşüncesi, kafa karışıklığına yol açabilir. Örneğin; bir meyvenin tohum / toprak / … Continue reading Allah’ın Yaratması

Sümer Tabletleri Kuran İle Çelişir Mi?

Sümer uyarlığına ait tabletlerin bazı yorumlarına göre; insan ırkı, uzaydan gelen bir uygarlığın yaptığı genetik çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. Bu yazıda, söz konusu teori ile Kuran ayetlerinin çelişip çelişmediğini inceleyeceğiz. Sümer uygarlığı, zamanının çok ötesinde pek çok bilimsel ve kültürel çalışmaya imza atmıştır. Çok eski tarihlerde var olmuş olan bu uygarlık, geriye eserlerinin yanı sıra … Continue reading Sümer Tabletleri Kuran İle Çelişir Mi?

Kuran’da Oruç

Oruç, Kuran'da öğütlenmiş ibadetlerden biridir. Bu konuda sık sorulan bazı sorulara cevap vermeye çalışacağım. Ayetler Önce bu konudaki ayetleri inceleyelim. Bunlar, ekseriyetle Bakara Suresi'nde toplanmışır. “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye size de farz kılındı. O, sayılı günlerdir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca … Continue reading Kuran’da Oruç

Kuran’da Ben, O, Biz

Kuran'da Allah'tan bahsedilen ayetlerde farklı şahıs kipleri kullanılmıştır: Ben (1. tekil şahıs) O (3. tekil şahıs) Edilgen (şahıs kipi olmadan) Biz (1. çoğul şahıs) Neden bu şekilde ayrı ifade şekilleri seçildiği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Ben Bu ifadeyi içeren ayetler, Allah'ın doğrudan doğruya kendinden bahsettiği ayetlerdir. Kuran'ı Allah'ın doğrudan Peygamber'e vahyettiği görüşünde olanlar; "Ben" ifadesi içeren … Continue reading Kuran’da Ben, O, Biz