Dua Namaz Salat

Sık sık bir arada kullanılan ve anlamları iç içe geçmiş bu kavramlar hakkında bir inceleme yapalım. Kelime Anlamları Öncelikle dua kelimesiyle başlayalım. Dua; küçükten büyüğe doğru olan yardım talebi ve niyaz olarak adlandırılabilir. Allah’a seslenip meramımızı anlatmamız duadır. Duada şüphesiz samimiyet ve gerçek bir duygu olması uygun olur. Her dilde dua edilebilir, kelimesiz de dua … Continue reading Dua Namaz Salat

Muhkem ve Müteşabih Ayetler

Kuran-ı Kerim’in kendisi, iki tür ayet içerdiğini açıklar. “Bu muazzam kitabı sana indiren O’dur. Onun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup bunlar kitabın esasıdır. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar sırf fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için müteşabih kısmına tutunup onlarla uğraşır dururlar. Onun tevilini ise bir Allah bilir, bir … Continue reading Muhkem ve Müteşabih Ayetler

Tek Din

Giriş Allah tek olduğu gibi, din de tektir. Farklı zamanlarda farklı ortam ve şartlarda yaşayan insanlar için, bu tek dinin farklı uygulama şekilleri gönderilmiştir. Tek din, yine bu farklı insanların en iyi anlayacağı şekilde farklı dillerde ve benzetmelerle anlatılmıştır. Müminlerin, dini fırkalara ayırıp kendi inandığını yücelten ve diğerlerini hakir görenlere karşı dikkatli olması gerekmektedir. Bunun … Continue reading Tek Din

Kuran’da Böcekler

Kuran-ı Kerim’in insan elinden çıkmadığının işaretleri arasında, indirildiği çağda bilinmesi neredeyse imkansız olan bilgiler içermesi vardır. Bu bilgilerden bazıları açıkça yazılmışken, bazıları detaya bakıldığında görülebilmektedir. Açıkça ortaya konan bu tarz ayetlerden biri, örümceklerden bahsetmektedir. “Allah’ın berisinden veliler edinenlerin durumu, bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi/en zayıfı elbette ki dişi örümceğin … Continue reading Kuran’da Böcekler

Kuran’da Kadın Şahitliği

Kuran-ı Kerim’de, borç / iş sözleşmelerinde şahitlik gerekeceği durumda; ya iki erkeğin, ya da bir erkek ve iki kadının şahit yapılabileceği ifade edilir. Bu husus, kadın – erkek eşitliği anlamında çok tartışılmış olmasına rağmen, aslında kadınları hakir gören bir anlam içermemektedir. Önce söz konusu ayeti inceleyelim. “Ey iman sahipleri! Belirli bir süre için birbirinize borç … Continue reading Kuran’da Kadın Şahitliği

Kuran’da Çok Eşlilik

Kuran’da erkeklere dört kadına kadar evlilik ehliyeti verilmiş olması, kadın – erkek eşitliği anlamında çok tartışılan konulardan biridir. “Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helâl olup arzu ettiğiniz diğer kadınlarla iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, … Continue reading Kuran’da Çok Eşlilik

Kuran Her Ortama Gönderilmiştir

Kuran-ı Kerim’de okuduklarımızı yorumlarken, bu kitabın her ortamda geçerli olabilecek şekilde ve esneklikte olduğunu hatırlamalıyız. Kuran’da bulacağımız hükümler, hem ideal şartlarda yaşayan, hem de zor şartlarda yaşayan insanların tamamına indirilmiştir. Okuduğumuz bir hüküm; ideal şartlarda yaşayan insanların hiç ihtiyaç duymayacağı bir içerik barındırırken, zor şartlarda yaşayan insanlar için çok önemli bir kılavuz niteliğinde olabilir. Benzer … Continue reading Kuran Her Ortama Gönderilmiştir