ABAP in Eclipse: Multi-Line SQL Queries on a Mac

While using ABAP in Eclipse on a Mac, I have encountered an unfortunate issue: On the SQL console, the editor doesn't allow me type multi-line queries. If I fit the entire query into a single line, everything is fine. If I break it down into multiple lines, Eclipse starts to display error messages. Here is how to … Continue reading ABAP in Eclipse: Multi-Line SQL Queries on a Mac

JSP – MySQL Türkçe Karakter Probleminin Çözümü

JSP ile MySql kullanıyor ve Türkçe karakter sorunu yaşıyorsanız; aşağıdaki adımlarla bu sorunu çözebilirsiniz. Veritabanında Schema, Table ve Column bazındaki tüm Collation’larınız “utf8 - utf8_unicode_ci” olmalıdır. JSP sayfalarınızın tamamında aşağıdaki Tag’lerden biri yer almalıdır: <%@page pageEncoding="UTF-8"%> <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> Veritabanı bağlantısını sağlayacağınız zaman, Connection String’inize aşağıdaki gibi karakter setini dahil edin: jdbc:mysql://localhost:3306/db_name?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8 … Continue reading JSP – MySQL Türkçe Karakter Probleminin Çözümü